Новости сайта

Офіційні правила акції «zvisno, онлайн з Mastercard»

0


Офіційні правила акції «zvisno, онлайн з Mastercard»
для клієнтів – держателів карток Masterсard® 
(надалі – «Правила» та «Акція» відповідно)
 
Організатором Акції є АТ «Державний ощадний банк України», що знаходиться за адресою: Україна, 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, ЄДРПОУ 00032129 (надалі – «Організатор» або «Банк»).
Партнером Акції є Представництво Mastercard Europe SA в Україні, що знаходиться за адресою: Україна, 01030 м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52А, поверх 4, оф. 404А (надалі – «Партнер»).
Технічним партнером Акції є ТОВ «УКЛОН», що знаходиться за адресою: Україна, 04053, м. Київ, вул. В. Винниченка буд. 4, прим. 3 (надалі – «Технічний партнер»).
 
1. Основні положення Акції
1.1. Участь в Акції мають право взяти дієздатні фізичні особи (громадяни України; іноземні громадяни, що мають законні підстави для перебування на території України), яким на момент участі у Акції виповнилося 18 років (надалі – «Учасник Акції/Учасники Акції»), які є держателями платіжних карток Masterсard®, емітованих АТ «Державний ощадний банк України» (надалі – «Картка/Картки») та які отримали смс-повідомлення/viber-повідомлення від Організатора з посиланням на сторінку Акції.
1.2. Учасниками Акції не визнаються й не мають права брати участь в Акції:
1.2.1. Особи, які не виконали умов цих Правил.
1.2.2. Особи, які перебувають у трудових відносинах з Організатором та/або Виконавцем та/або Партнером.
1.2.3. Чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, перелічених в п. 1.2.2 цих Правил.
1.3. Акція триватиме з 04 травня 2020 р. по 05 липня 2020 р. включно (надалі – «Період Акції» або «Тривалість Акції») та складається з двох етапів:
1.3.1. 1-й етап з 04 травня 2020 року по 31 травня 2020 року включно;
1.3.2. 2-й етап з 01 червня 2020 року по 05 липня 2020 року включно.
1.4. Акція діє на всій території України за виключенням АР Крим, території проведення Операції об’єднаних сил та території, що не контролюється українською владою.
 
2. Умови участі в Акції
2.1. Для участі в Акції Учаснику Акції необхідно протягом Періоду Акції:
2.1.1. мати відкриту/відкриті Картку/Картки або оформити та активувати Картку/Картки.
2.1.2. Протягом Періоду Акції здійснити щонайменше 1 (одну) успішну онлайн оплату Карткою будь яких товарів, робіт чи послуг в мережі Інтернет, на веб сайтах та/або у мобільних додатках на суму від 500 грн. (п’ятисот гривень) з ПДВ одним чеком (або еквівалент цієї суми у відповідній валюті, включаючи курсову різницю, у випадку здійснення оплати за кордоном), на всій території України або за кордоном, протягом Періоду проведення Акції (надалі – «Транзакція»).
2.2. Дані про кожну Транзакцію, що відповідає умовам участі в Акції, зазначеним у п. 2.1. Правил, заносяться Організатором до бази Учасників Акції, серед яких визначаються Переможці Акції, які мають право на отримання заохочень Акції (надалі – «База Акції»). База Акції містить дані про дату та суму Транзакції, номер телефону Учасника Акції, а також інші дані Учасника, визначені Організатором. Відповідальність за достовірність даних у Базі Акції несе Організатор.
2.3. Не відповідають умовам Акції та не відносяться до операцій з використанням Карток:
2.3.1. Операції, які було здійснено до 00:00 04 травня 2020 року та після 23:59 05 липня 2020 року за київським часом.
2.3.2. Операції з отримання готівкових коштів через банкомати, банки та/або інші кредитно-фінансові заклади.
2.3.3. Перекази коштів з рахунку Картки на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб, які було здійснено у філіях банку, у т. ч. перекази для оплати податкових платежів тощо.
2.3.4. Операції з оплати дорожніх чеків і лотерейних квитків.
2.3.5. Операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах, у т. ч. через Інтернет.
2.3.6. Операції, які були здійснені за допомогою всіх інших карток, окрім Картки/Карток.
2.3.7. Операції з оплати за допомогою веб/мобільної версії сайту «Ощад24/7» або мобільного додатку «Ощад24/7».
2.3.8.Операції з безконтактної оплати за допомогою смартфону або смарт годинника.
2.3.9. Операції з оплати карткою за допомогою POS-терміналів, банкоматів або інформаційно-платіжних терміналів. 
 
3. Заохочення Акції
3.1. Фонд Заохочень Акції включає в себе:
3.1.1. Гарантоване Заохочення Акції – Промокод Uklon номіналом 50 грн * -  22 800 штук (надалі – «Заохочення», «Промокод»). 
*«Промокод Uklon номіналом 50 грн»  представляє собою згенерований Технічним партнером промокод у вигляді чисельно-буквенної комбінації, що дає право Переможцю Акції отримати знижку на суму вказаного вище номіналу при замовленні послуг за допомогою сервісу Uklon на Веб-сайті uklon.com.ua або у Мобільному додатку Uklon, яка надається Переможцю Акції за умови безготівкового розрахунку за послугу. Термін  дії Промокоду до 30.09.2020 року включно.
Знижка за Промокодом не підсумовується паралельно з іншими акціями та пропозиціями Технічного  партнера. Якщо Переможець Акції не використає Заохочення протягом терміну дії Промокоду, такий Промокод анулюється та не може бути використаний Переможцем Акції при наступному  замовленні послуги за допомогою сервісу Uklon.
Технічний партнер забезпечує реалізацію Заохочень та несе відповідальність за якість послуг, що надаються при пред’явленні Заохочення.
Переможець Акції не може поділити Заохочення на декілька частин, тобто має використати його за один раз у строк з дати отримання  Заохочення по 30.09.2020 р. включно.
3.1.2 Переможець Акції для використання Заохочення повинен зробити замовлення послуги за допомогою онлайн сервісу Uklon на Веб-сайті або у Мобільному додатку та активувати Промокод, ввівши відповідну комбінацію символів у поле «Введіть промокод». Детальніше за посиланням  https://uklon.com.ua/ads/manual/promo#firstSection.
3.2. Учасник Акції може отримати лише одне Заохочення протягом Акції, тобто за весь Період Акції один Учасник Акції може отримати не більше 1 (одного) Заохочення.
3.3. Фонд Заохочень Акції обмежений і складає кількість, зазначену в п. 3.1. цих Правил.
3.4. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягає, при втраті Заохочення  не відновлюється. 
3.5. Організатор/Партнер  залишають за собою право збільшити/змінити Фонд Заохочень Акції або включити в Акцію додаткові подарунки/призи/заохочення, не передбачені цими Правилами, або підвищити вартість наявного Заохочення Акції. Якщо такі зміни матимуть місце, Організатор/Партнер  або залучені ними треті особи повідомляють про них у порядку, передбаченому в розділі 4 цих Правил
3.6. Організатор/Партнер /Технічний партнер не несуть жодної відповідальності щодо подальшого використання Заохочень Переможцями Акції після їх одержання, зокрема, за неможливість Переможцями Акції скористатись наданим Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.
3.7. Якщо Учасник Акції не має можливості/бажання отримати та/або скористатися Заохоченням з причин, які не залежать від Організатора/Партнера/ Технічного Партнера, Організатор/Партнер/ Технічний Партнер не сплачують такому Учаснику Акції жодних компенсацій, у тому числі грошових, пов’язаних з такою неможливістю використання/отримання Заохочення. У разі відмови Учасника Акції від отримання Заохочення з будь-яких причин вважається, що він відмовляється від будь-якого права на його отримання. У такому випадку Переможець Акції не має права вимагати від Організатора/Партнера/Технічного Партнера будь-якої компенсації.
3.8. Заохочення мають бути призначені для особистого використання Переможцем Акції та не можуть мати ознак рекламного чи комерційного замовлення.
3.9. Відповідальність Організатора/Партнера/Технічного партнера обмежується вартістю та кількістю Заохочень Акції.
3.10. Зобов'язання з оподаткування вартості Заохочень забезпечується Технічним партнером відповідно до чинного законодавства України.
3.11. Зовнішній вигляд/форма/зображення Заохочень та враження від їх використання, що зазначені (можуть бути зазначені) на Офіційній сторінці на сайті uklon.com.ua (надалі – Сайт) та/або в рекламних матеріалах про Акцію, може відрізнятись від реальних та не в повній мірі відповідати сподіванням Учасника Акції.
 
4. Порядок визначення Переможців Акції
4.1. Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Заохочень (надалі – Переможці Акції), проводить Організатор на основі Бази Акції, зазначеної в п. 2.2. цих Правил, по завершенні відповідного етапу Проведення Акції, згідно з п.1.3. Правил, в наступному порядку:
4.1.1. З 02.06.2020 по 05.06.2020 року визначаються перші 11 400 Переможців Акції, які виконають умови цих Правил належним чином, в першому етапі Акції (згідно п.1.3.1. Правил). 
4.1.2. З 07.07.2020 по 10.07.2020 року визначаються перші 11 400 Переможців Акції, які виконають умови цих Правил належним чином, в другому етапі Акції (згідно п.1.3.2. Правил).
4.2. За результатами визначення Переможців Акції в порядку, передбаченому п.4.1. Правил, у кожному випадку формується протокол, в якому фіксуються знеособлені номери мобільних телефонів Переможців Акції, та який підписується комісією Організатора у складі 3 (трьох) осіб (надалі – «Протокол»).
4.3. Результати визначення Переможців Акції є остаточними й оскарженню не підлягають. 
 
5. Умови та строки отримання Заохочень Акції
5.1. 
Організатор забезпечує вручення Заохочень Переможцям Акції в строк до 25 червня 2020 року (за результатами першого етапу Акції згідно п.1.3.1. Правил) в кількості, вказаній в п.4.1.1. Правил, та в строк до 17 липня 2020 року (за результатами другого етапу Акції згідно п.1.3.2. Правил) в кількості, вказаній в п.4.1.2. Правил, шляхом розсилки смс-повідомлень/viber-повідомлень з номеру з альфанумеричним ім’ям OschadPromo із Заохоченнями (промокодами Uklon номіналом 50 грн) на знеособлені номери мобільних телефонів Переможців Акції згідно з відповідним Протоколом.
Організатор залишає за собою право самостійно визначати та залучати третіх осіб для забезпечення виконання умов Акції щодо вручення Заохочень.
5.2.Переможці Акції не можуть передавати своє право отримати Заохочення третім особам.
5.3. Організатор не бере участі у будь-яких суперечках стосовно Заохочень, що можуть виникнути між Учасниками Акції та Організатором. Організатор/Партнер не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції, а також права на одержання Заохочень.
5.4.  Організатор/Партнер/Технічний партнер та залучені ними треті особи не несуть відповідальності за неможливість вчинення передбачених цими Правилами дій, спрямованих на реалізацію Акції через продовження або посилення обмежувальних заходів, введених рішеннями органів державної влади та/або місцевого самоврядування, у тому числі, тих, що спрямовані на боротьбу з епідеміями, пандеміями, тощо. У цьому випадку Організатор може  прийняти  рішення про відтермінування Акції  або зміну її умов, повідомивши про це Учасників Акції в порядку, передбаченому Розділом 6 цих Правил. 
5.5. Організатор/Партнер  не несуть відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції та вручення Заохочень, роботу операторів зв’язку, підприємств телекомунікацій України, будь-які помилки операторів зв’язку, за несвоєчасність/неможливість отримання Заохочення Переможцем Акції у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Організатора/Партнера/Технічного партнера. 
5.6. Організатор/Партнер/Технічний партнер не компенсують будь-які витрати Переможців Акції, пов’язані з подальшим використанням Заохочень.
 
6. Порядок і спосіб інформування про умови Акції
6.1. Інформування щодо правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення цих Правил на Сайті, у веб-банкінгу Ощад 24/7, розсилки смс-повідомлень/viber-повідомлень держателям Карток, в соціальних мережах ___________________________, чатботі __________________. 
6.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього Періоду Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення на Сайті, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил. 
Організатор не несе відповідальності у випадку, якщо Учасники Акції не будуть ознайомлені з такими змінами.
 
7. Інші умови
7.1. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т. ч. інформації щодо контактів з ними).
7.2. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з цими Правилами Акції та свою повну та безумовну згоду з ними та надають згоду Банку на обробку та поширення його персональних даних.
7.3. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) Учасникам Акції повідомляється:
7.3.1. Володільцем персональних даних Учасників Акції є Організатор. 
7.3.2. Персональні дані Учасників Акції обробляються з метою забезпечення участі в Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.
7.3.3. З метою обробки персональних даних, згідно з цими Правилами, обробляються ім’я, прізвище, по батькові, контактний номер телефону.
7.3.4. З персональними даними будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.
7.3.5. Розпорядником персональних даних Учасників Акції є Організатор  та залучені ними треті особи, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом.
7.3.6. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників Акції без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (коли це потрібно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
7.3.7. Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом дії Акції, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Учасників Акції будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети цих Правил, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.
7.3.8. Учасники Акції можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, надіславши Володільцю  персональних даних письмовий запит на юридичну адресу Організатора, вказану у цих Правилах. 
7.3.9. Учасники Акції володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону.
7.4. Організатор/Партнер не несуть відповідальності за:
- неотримання Переможцем Акції Заохочення з вини такого Переможця Акції;
- за відмову Переможця Акції від одержання Заохочення, якщо в ньому не виявлено ніяких технічних невідповідностей;
- інші обставини, які не залежать від Організатора/Партнера.
Організатор/Партнер не сплачують Учасникам Акції, які здобули право на отримання Заохочень, жодних компенсацій.
7.5. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.
7.6. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Організатор/Партнер не зобов’язані листуватися з Потенційними учасниками Акції та надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Заохочень, на умовах Акції, чи будь-яких інших подібних питань щодо Акції.
7.7. Правила затверджені Організатором та діють протягом Періоду Акції. 
 

 

О проекте

Uklon - это быстрый и качественный заказ такси онлайн без телефонных звонков и ожидания операторов, с удобным и простым интерфейсом. В самый доступный для Вас способ: через интернет или через мобильный телефон, воспользовавшись нашим мобильным java-приложением или мобильной версией сайта оптимизированной для Android и iPhone. Наши технологии позволяют выполнять поиск ближайшей от Вас свободной машины среди водителей из более чем тридцати диспетчерских служб такси города Киева.
Uklon - это поиск оптимального маршрута городского транспорта из точки А в точку Б с учетом актуальной базы данных всех видов городского транспорта.
Uklon - это карта Киева с самыми популярными объектами — ресторанами, кафе, организациями и многим другим.
Uklon - это свежие новости, достопримечательности и просто интересные факты о жизни города.

Обратная связь