Новости сайта

Офіційні правила участі в спільній рекламній Акції під умовною назвою «З магазину на таксі»

0


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказ №1901- РК від 19 січня 2018 року

Директор ТОВ «УКЛОН»

_____________________Лисенко П.Г.

 

 

 

Офіційні правила участі в спільній рекламній Акції

під умовною назвою «З магазину на таксі»: (надалі – Акція)

 

Назва акції - «З магазину на таксі»:

Організатор та Партнер Акції :

 • Організатор Акції Товариство з обмеженою відповідальністю «УКЛОН», адреса: 04053, м. Київ, вул. Володимира Винниченка буд. 4, прим. 3; код ЄДРПОУ 40625367;

 • Партнер Акції Товариство з обмеженою відповідальністю «САВ-ДІСТРИБЬЮШН», адреса: 04119, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1; код ЄДРПОУ 35625082;

Визначення термінів:

Акція «З магазину на таксі» (в подальшому – «Акція») – маркетинговий захід, що спрямований на стимулювання продажу та просування на ринку послуг, що надаються Організатором, а також на стимулювання продажу та просування на ринку товарів, що продаються в магазинах, які працюють під знаком для товарів та послуг «Фокстрот». Акція має на меті рекламування, сприяння просування послуг Організатора а також рекламування, сприяння продажу товарів у магазинах ТМ «Фокстрот», та організована за рахунок доходу Організатора. Участь у Акції здійснюється на безоплатних засадах.

«Правила» - ці правила проведення Акції, а також будь-які зміни та доповнення до них та будь-які документи, згоди, зобов’язання що є обов’язковими до підписання з метою участі у Акції, які  визначають порядок проведення та умови участі в спільній Акції.

«Учасник Акції» - фізична особа, якій на момент проведення Акції виповнилось 18 років, та яка виконала вимоги, необхідні для участі в Акції з метою задоволення особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника. Учасниками Акції можуть бути будь-які користувачі сервісу виклику авто «UKLON» для м. Львів, Одеса та Дніпро.

«Заохочення» - право, яке надається Учаснику Акції, який виконав умови, визначених в розділі 2 цих правил та отримав Промо-код, отримати разову знижку в розмірі 65 гривень (шістдест п'ять гривень) гривень для міст Львів, Одеса, Дніпро на послугу перевезення, замовлену за допомогою сервісу виклику авто «UKLON» за умови безготівкового розрахунку за поїздку.

«Промо-код» - комбінація з букв та цифр (cимволів) вказана на Листівці, яка надається учаснику Акції при виконанні умов, визначених в розділі 2 цих правил, та яка надає право Учаснику Акції, при його активуванні, отримати Заохочення.

«Інформація про Акцію» - інформація про Акцію, офіційні правила Акції, а також додаткова інформація, що з’явилася в період проведення Акції. Інформація про Акцію розміщена на офіційному сайті Організатора за адресою: https://news.uklon.com.ua/ та Партнера за адресою: http://www.foxtrot.ua/ та в «Куточку споживача» в магазинах мережі ТМ «Фокстрот»

«Територія проведення Акції» - Акція проводиться для жителів м. Львів, м. Одеса, м. Дніпро. Інформацію про перелік магазинів ТМ «Фокстрот», в яких проходить Акція, розміщена на сайті http://www.foxtrot.ua/.

«Строк дії промо-коду» - період, протягом якого можна скористатись промо-кодом та отримати Заохочення 01 лютого 2018 року по 31 березня 2018 року включно.

«Період проведення Акції» (або «тривалість Акції», або «строк проведення Акції») період, протягом якого можна стати Учасником Акції з 01 лютого 2018 року по 15 березня 2018 року включно.

 

 1. Участь в Акції

  1. Брати участь в Акції мають змогу фізичні особи, яким на момент проведення Акції виповнилося 18 років, та якими виповнено умови та правила цієї Акції, що викладено нижче.

  2. Ця Акція дійсна лише для кінцевих споживачів, що виконали умови Акції, і бажають придбати товар для власного споживання без комерційної мети з дотриманням Правил.

  3. У випадку, якщо в момент продажу товару на умовах Акції буде встановлено, що покупець, що приймає участь в Акції, не може бути Учасником Акції відповідно до цих Правил, такій особі буде відмовлено в участі в Акції.

 

 1. Умови участі у Акції

  1. Умови участі в Акції:

2.1.1. З метою участі у Акції та отримання Заохочення, Учасник Акції повинен в Період проведення Акції здійснити у магазині ТМ «Фокстрот» покупку будь-яких товарів на суму від 1000 гривень одночасно (одним чеком) та отримати Листівку з Промо-кодом. Листівка з Промо-кодом видається Партнером Акції разом з товарами та чеком під час оформлення продажу товарів Учаснику Акції.

2.1.2. Для того, щоб отримати Заохочення, Учасник Акції повинен мати Листівку з вказаним на ній Промо-кодом та при здійсненні замовлення послуги перевезення за допомогою сервісу виклику авто «UKLON» в розділі «Промокоди» ввести зазначений на такій Листівці Промо-код у поле «Введіть промокод» та отримати знижку в розмірі 65 гривень (шістдест п'ять гривень) гривень на таку послугу перевезення, за умови безготівкового розрахунку за поїздку Знижка по Промо-коду не сумується паралельно з іншими акціями та пропозиціями Організатора . 

  1. Строк використання Промо-коду: з моменту отримання та до 31 березня 2018 року.

  2. Промо-кодом можна скористатися лише один раз на одну поїздку.

  3. Промо-коди обміну та поверненню не підлягають, при втраті Промо-код не відновлюється. Якщо перевезення не відбулося з вини Учасника Акції, введений Промо-код анулюється та не може бути використаний Учасником Акції при наступній поїздці.

  4. У випадку обміну товарів та розірвання договору купівлі-продажу якісних товарів, протягом 14 днів, Промо-код анулюється.

  5. Учасники Акції мають право придбавати товар, на умовах цих Правил з метою участі у Акції необмежену кількість разів протягом Періоду проведення Акції. Промо-код можна використати тільки один раз в рамках Акції.

  6. У випадку, якщо Учасник Акції, з певних причин, не залежних від Організатора Акції, не має змоги та/або можливості та/або бажання скористатись Промо-кодом, він не має права на одержання будь-якої (в тому числі грошової) компенсації.

 

3. Обмеження

 1.  

  1. Організатор/Партнер Акції не несе відповідальності, якщо Учасник Акції не скористався можливістю використати Промо-код або за нездатність Учасника скористатися Промо-кодом не з вини Організатора/Партнера Акції.

  2. Заміна Заохочення, в т.ч. грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.

  3. Своєю участю в Акції Учасники Акції з власної волі та добровільно надають повну та беззастережну згоду Організатору та Партнеру Акції на зйомку його на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні телевізійних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції за умови дотримання вимог ст. 20 Закону України «Про рекламу», а також дає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, телевізійних та/або інших передач про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження.

  4. Учасник Акції погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні його зображення та відеозапису з його участю.

  5. Учасник Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису з його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику акції чи будь-яким іншим особам. Учасник зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів. Надання такої згоди, передбаченої цим пунктом та пунктами 4.4. та 4.5. цих Правил також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

  6. Учасники Акції добровільно дають повну згоду на обробку їх персональних даних Організатором/Партнером Акції будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (в тому числі розповсюдження, реалізацію, передачу тощо), знеособлення та знищення їх персональних даних з метою формування та підтримання обізнаності про діяльність та проведення рекламних, маркетингових та інших заходів у мережі магазинів ТМ «Фокстрот» та сервісу виклику авто «UKLON». Володільцем персональних даних є ТОВ «УКЛОН», місцезнаходженням персональних даних та володільця: 04053, м. Київ, вул. Володимира Винниченка буд. 4, прим. 3 та ТОВ «САВ-ДІСТРИБЬЮШН», місцезнаходженням персональних даних та володільця є м. Київ, вул. Дорогожицька 1. Учасники Акції погоджуються, що володільці персональних даних можуть доручити обробку персональних даних розпоряднику без попереднього повідомлення та без узгодження з ними. Учасники Акції погоджуються, що володілець та/або розпорядник персональних даних може, не повідомляючи їх та не узгоджуючи з ними, передати їх персональні дані третім особам, в тому числі контрагентам володільця та/або розпорядника як безкоштовно, так і за плату. Учасники Акції погоджуються, що у випадку передання їх персональних даних третім особам за плату, Учасники Акції не будуть претендувати та мати право на будь-яку винагороду або іншого виду компенсацію. Вказана згода надана з врахуванням вимог ст.7, ст. 8 та ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» та діє безстроково та без обмеження території дії. Цим Учасники Акції засвідчують обізнаність про мету обробки їх персональних даних та володільця персональних даних, а також про можливість передачі їх персональних даних третім особам на розсуд володільця та/або розпорядника персональних даних. Зміст їх прав, як суб’єктів персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних» повідомлено та зрозуміло.

  7. Організатор/Партнер Акції не несе відповідальності за порушення строків та умов проведення Акції та/або за не можливості використання Промо-коду та отримання Заохочення у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Партнера Акції обставини.

  8. Партнер Акції не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність Організатора Акції.

  9. Партнер Акції не несе відповідальності за якість послуг, які надаються Організатором Акції. Партнер Акції не приймає та не перевіряє кількість та якість послуг, які надаються Партнером Акції Учаснику. Учасник зобов’язаний самостійно здійснити перевірку послуг.

  10. Організатор/Партнер Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції.

  11. Надання можливості використати Промо-код та отримати Заохочення передбачено тільки Учасникам Акції, та не може розглядатися як грошове зобов’язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де використання Промо-коду та/або Заохочення буде предметом угоди.

  12. Учасники Акції мають право відмовитися від використання Промо-коду та отримання Заохочення.

  13. Всі Учасники Акції автоматично погоджуються з наведеними в цих Правилах умовами, та згодні їх дотримуватися.

 

 1. Інші Умови

  1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення Офіційних правил Акції на на сайті Організатора: https://news.uklon.com.ua/, та Партнера: http://www.foxtrot.ua/, а також в «Куточку споживача» в магазинах мережі ТМ «Фокстрот» в період з «01» лютого 2018 року та/або за телефоном 0 800 300 353 (дзвінки безкоштовні в межах України з номерів українських операторів).

  2. Організатор/Партнер Акції має право на зміну Строку проведення Акції, Території проведення Акції та будь-яких інших умов цієї Акції.

  3. Ці Правила та умови може бути змінено та/або доповнено Організатором/Партнером Акції протягом усього Періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором/Партнером Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про правила та умови Акції, відповідно до пункту 4.1 цих Правил. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

  4. Питання, не врегульовані цими Правилами, регулюються чинним законодавством України.

____________________________________________________________________________________________

 

 

 

О проекте

Uklon - это быстрый и качественный заказ такси онлайн без телефонных звонков и ожидания операторов, с удобным и простым интерфейсом. В самый доступный для Вас способ: через интернет или через мобильный телефон, воспользовавшись нашим мобильным java-приложением или мобильной версией сайта оптимизированной для Android и iPhone. Наши технологии позволяют выполнять поиск ближайшей от Вас свободной машины среди водителей из более чем тридцати диспетчерских служб такси города Киева.
Uklon - это поиск оптимального маршрута городского транспорта из точки А в точку Б с учетом актуальной базы данных всех видов городского транспорта.
Uklon - это карта Киева с самыми популярными объектами — ресторанами, кафе, организациями и многим другим.
Uklon - это свежие новости, достопримечательности и просто интересные факты о жизни города.

Обратная связь