Новости сайта

Правила проведення рекламної акції «ВЧАСНО/UKLON»

Правила проведення рекламної акції «ВЧАСНО/UKLON»

0


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказ №2212-РК від 22.12.2017 року

Директор ТОВ «УКЛОН»

Лисенко П.Г.


 


 

Правила проведення рекламної акції «ВЧАСНО/UKLON» (надалі – Правила) спільно з ТОВ «ВЧАСНО-СЕРВІС»

Цими Офіційними правилами (надалі — «Правила») рекламної акції «ВЧАСНО/UKLON» (надалі – «Акція») визначаються порядок та умови її проведення. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником всіх умов цих Правил.

 1. Визначення термінів та території проведення

 1. Організатор акції (Організатор) - організатором є Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЧАСНО СЕРВІС» (ідентифікаційний код 41231992, адреса 02121, м. Київ, Харківське шосе, 201/203, корпус 2-А, літ. «Ф», оф. 604).

 2. Виконавцем акції (Виконавець) – виконавцем акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «УКЛОН» (ідентифікаційний код 40625367, адреса 04053, м. Київ, вул. Володимира Винниченка буд. 4, прим. 3).

 3. Офіційна сторінка Акції - вказані Правила будуть розміщені для публічного доступу за такою інтернет – адресою vchasno.com.ua/terms-of-action та  https://news.uklon.com.ua/. Організатор та Виконавець мають право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції, попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил на Офіційній сторінці.

 4. Період проведення Акції - з 00:00 год 22 січня 2018 року до 23:59 год 22 лютого 2018 року за київським часом.

 5. Сервіс (Сервіс електронного документообігу) “Вчасно” - програмний комплекс, який розміщений та працює за адресою https://vchasno.com.ua, призначений для організації процесів документообігу між користувачами та передбачає підписання, надсилання, отримання та зберігання документів онлайн. Власником сервісу “Вчасно” є Організатор акції.

 6. Сервіс «Уклон» - програмний комплекс, що передбачає надання послуг пасажирам щодо виклику автомобілів партнерів Уклон через Мобільний Додаток чи Веб-сайт Виконавця Надає сервіс «Уклон» Виконавець акції.

1.7. Веб-сайт Виконавця - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: uklon.com.ua.

1.8. «Мобільний Додаток» – додаток для мобільних пристроїв “Uklon” для iOS, Android та Windows.

1.9. Територія проведення Акції - Акція проводиться Організатором на території України в адміністративних межах наступних міст: Київ, Львів, Одеса, Дніпро.

1.10 Учасник Акції – фізична дієздатна особа, яка відповідає вимогам цих Правил, яка виконала всі умови, встановлені цими Правилами. Учасниками можуть бути лише користувачі електронного Сервісу електронного документообігу “Вчасно”.

1.11.Промокод - це комбінація символів , при активуванні яких на сайті: www.uklon.com.ua або у мобільному додатку Uklon Учасник має можливість отримати Винагороду. Кількість промокодів обмежена, всього 20 000 (двадцять тисяч) штук.

1.12 Період дії промокоду - з 00:00 год 22 січня 2018 до 23:59 31 березня 2018 року. Отримати промокод учасник Акції може лише в період проведення Акції. Використати промокод учасник Акції може лише в період дії промокоду.

1.12. Винагорода – знижка у розмірі 150,00 (сто п’ятдесят ) гривень на 2 (дві) послуги перевезення (на кожну послугу по 75,00 (сімдесят п’ять) грн.) замовлені на сайті: www.uklon.com.ua або у Мобільному додатку Uklon , яка надається Учаснику за умови безготівкового розрахунку за поїздку.

 

 1. Мета проведення Акції

  1. Метою проведення Акції є стимулювання продажу, просування на ринку послуг, що надаються Організатором та Виконавцем, залучення нових клієнтів та підвищення лояльності існуючих клієнтів до послуг, які надають сервіси «Вчасно» та «Уклон» своїм користувачам.

 2. Предмет Акції

  1. Предметом Акції є можливість протягом Періоду проведення Акції отримання Винагороди, у вигляді надсилання представником Організатора учаснику Акції Промокоду на його електронну адресу, зазначену ним при його реєстрації в якості користувача сервісу «Вчасно»(надалі – Винагорода).

 3. Учасники Акції

  1. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:

   1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

   2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;

   3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;

   4. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах.

  2. Порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на отримання Винагороди .

  3. Співробітники, представники Організатора, Виконавця не мають права брати участь в Акції.

  4. Ця Акція дійсна для кінцевих споживачів, що виконали умови Акції.

 4. Умови участі в Акції

  1. Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримати Винагороди, Учасник має протягом Періоду проведення Акції вчинити наступні дії: 

-бути зареєстрованим користувачем Сервісу «Вчасно»; 

-здійснити протягом Періоду проведення акції поповнення балансу в Особистому кабінеті на суму не меншу 90 грн. (надалі – «Операція»), що становить вартість відправки 100 документів за допомогою Сервісу «Вчасно».

5.2. Протягом Періоду проведення Акції Учасник може зареєструвати необмежену кількість Операцій.

  1. До участі в Акції НЕ допускаються Операції, що не відповідають умовам цих Правил.

 1. Переваги Акції та їх порядок отримання

  1. Перевагами акції є можливість отримати Винагороду в період дії Акції.

  2. Право на участь у отриманні Винагороди мають дієздатні фізичні особи, яким на момент проведення Акції виповнилось 18 (вісімнадцять) років, та котрі виконали умови участі в Акції.

  3. Учасник Акції для отримання Винагороди повинен зробити замовлення послуги на перевезення за допомогою он-лайн сервісу “Uklon” на Веб-сайті або у Мобільному додатку та активувати Промокод, увівши відповідну комбінацію символів, зазначену у Промокоді, у поле «Введіть промокод». Детальніше на веб-сайті https://uklon.com.ua/ads/manual/promo#firstSection.

  4. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Винагороду.

6.5Учасник Акції може використати тільки один Промокод в рамках Акції. Промокоди обміну чи поверненню не підлягають, при втраті Промокод не відновлюється. Знижка по Промокоду не сумується паралельно з іншими акціями та пропозиціями Виконавця . Якщо перевезення не відбулося з вини Учасника Акції, введений Промокод анулюється та не може бути використаний Учасником Акції при наступних поїздках.

 1. Додаткові умови

  1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на Офіційній сторінці.

  2. Заміна Винагороди грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну та повернення не підлягає.

  3. За якість послуг, які надаються при використанні Винагороди відповідальність несе Виконавець, в тому числі за неможливість Учасниками скористатись наданим Промокодом з вини Виконавця.

  4. Організатор та Виконавець Акції не несуть відповідальності, якщо Учасник Акції не скористався можливістю використати Винагороду або за нездатність Учасників скористатися нею не з вини Організатора/Виконавця Акції.

  5. Виконавець Акції не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність Організатора акції, за якість товарів, робіт, послуг, які надаються Організатором акції. Виконавець не приймає та не перевіряє комплектність, кількість та якість товарів, робіт, послуг, які надаються Організатором акції Учаснику. Учасник зобов’язаний самостійно здійснити перевірку товарів (робіт, послуг) Організатора.

  6. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції свідчить і підтверджує, що ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором/ Виконавцем Акції на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою, рекламною та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України. Учасники Акції добровільно дають повну згоду на обробку їх персональних даних Організатором/ Виконавцем Акції будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (в тому числі розповсюдження, реалізацію, передачу тощо), знеособлення та знищення їх персональних даних в базі даних Організатора/ Виконавця , з метою формування та підтримання обізнаності про діяльність та проведення рекламних, маркетингових та інших заходів Організатора/ Виконавця. Вказана згода надана з врахуванням вимог ст.7, ст. 8 та ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» та діє безстроково та без обмеження території дії. Цим Учасники Акції засвідчують обізнаність про включення їх персональних даних до бази даних Організатора/ Виконавця, про можливість передачі їх персональних даних третім особам на розсуд володільця та/або розпорядника бази даних. Зміст їх прав, як суб’єктів персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних» повідомлено та зрозуміло.

  7. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно.

  8. Організатор\ Виконавець Акції не несе відповідальності за порушення строків та умов проведення Акції та/або за ненадання винагороди та/або неможливості використання наданої винагороди у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора\ Виконавець Акції обставини.

  9. Організатор\ Виконавець Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції.

  10. Отримання Винагороди передбачено тільки для Учасників Акції, та не може розглядатися як грошове зобов’язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де отримання Винагороди буде предметом угоди. Учасники Акції спеціально не набувають право на участь в Акції.

  11. Учасники Акції мають право відмовитися від отримання чи використання Винагороди.

  12. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду та несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації.

  13. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор акції залишає за собою. Таке рішення Організатора акції є остаточним і оскарженню не підлягає.

  14. Терміни, що вживаються у цих Правилах, відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил.

  15. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності чинного законодавства України.

____________________________________________________________________________


 

 

О проекте

Uklon - это быстрый и качественный заказ такси онлайн без телефонных звонков и ожидания операторов, с удобным и простым интерфейсом. В самый доступный для Вас способ: через интернет или через мобильный телефон, воспользовавшись нашим мобильным java-приложением или мобильной версией сайта оптимизированной для Android и iPhone. Наши технологии позволяют выполнять поиск ближайшей от Вас свободной машины среди водителей из более чем тридцати диспетчерских служб такси города Киева.
Uklon - это поиск оптимального маршрута городского транспорта из точки А в точку Б с учетом актуальной базы данных всех видов городского транспорта.
Uklon - это карта Киева с самыми популярными объектами — ресторанами, кафе, организациями и многим другим.
Uklon - это свежие новости, достопримечательности и просто интересные факты о жизни города.

Обратная связь