Новости сайта

Правила проведення рекламної Акції "EXIMBONUS/UKLON"

0


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 2609-РК від «26» вересня 2018 р.

Директор ТОВ «УКЛОН»

М.О. Остапюк

 

Правила проведення рекламної Акції "EXIMBONUS/UKLON" (надалі – Акція)

 

Визначення термінів

«EXIMBONUS/UKLON» – маркетинговий захід, що спрямований на стимулювання продажу та просування на ринку послуг, що надаються Організатором. Акція має на меті рекламування, сприяння просування послуг Організатора та послуг Виконавця, організована за рахунок доходу Організатора.

«Правила» - зібрання положень, які визначають умови організації та проведення Акції, а також будь-які зміни та доповнення до них.

«Організатор Акції» - ТОВ «УКЛОН», Код ЄДРПОУ 40625367, місцезнаходження: 04053, м.Київ, вул.В.Винниченка, будинок 4, приміщення 3.

«Виконавець Акції» - ТОВ «ЕКО КРІЕЙТІВ», код ЄДРПОУ 41767284, місцезнаходження: 04071, м.Київ, пров. Ярославський, будинок 7/9.

«Учасник Акції» - фізична особа, якій на момент участі в Акції виповнилось 18 років, та яка виконала вимоги, необхідні для участі в Акції.

«Строк проведення Акції» (або «тривалість Акції», або «період проведення Акції») – період протягом якого реалізується Акція – з 01 жовтня 2018 року по 01 листопада 2018 року включно.

«Територія проведення Акції» - м. Київ, м. Львів, м. Одеса, м. Харків та м. Дніпро.

«Веб-сайт Організатора» - веб-сайт в мережі Інтернет за адресою: uklon.com.ua.

«Мобільний Додаток» – програмне забезпечення “Uklon”, призначене для використання на мобільних пристроях на основі операційних систем iOS, Android та Windows.

«Промокод» - комбінація символів “eximbonus”, при активуванні яких на Веб-сайті або у Мобільному Додатку Учасник Акції має можливість отримати Знижку. Термін дії Промокоду – з 24 жовтня 2018 року по 24 листопада 2018 включно. Кількість Промокодів обмежена, всього 4000 (чотири тисячі) штук.

«Знижка» - знижка у розмірі 75,00 (сімдесят п’ять) гривень послугу перевезень замовлену за допомогою он-лайн сервісу “Uklon” на Веб-сайті або у Мобільному додатку, яка надається Учаснику Акції за умови безготівкового розрахунку за поїздку.

 

1. Умови участі в Акції

1.1. Для участі у Акції Учасник Акції повинен бути клієнтом Виконавця. Учасник Акції для отримання Винагороди повинен при здійсненні замовлення послуги перевезення за допомогою он-лайн сервісу “Uklon” на Веб-сайті або у Мобільному додатку, ввести відповідну комбінацію у поле «Введіть промокод».

 

1.2. Співробітники, представники Організатора, Виконавця, їх родичі (першого та другого ступеня спорідненості), а також співробітники дилерів, дистриб’юторів та представники підприємств, що мають безпосереднє відношення до Організатора, Виконавця не мають права брати участь в Акції.

1.3. Ця Акція дійсна для Учасників Акції, які виконали умови Акції.

 

2. Умови отримання Знижки УчасникомАкції.

2.1. Учасник Акції для отримання Винагороди повинен при здійсненні замовлення послуги перевезення за допомогою он-лайн сервісу “Uklon” на Веб-сайті або у Мобільному додатку, ввести відповідну комбінацію у поле «Введіть промокод».

2.2. Виконавець Акції надсилає на електронну адресу Учасника Промокод.

 

3. Обмеження

3.1. Організатор та Виконавець Акції не несуть відповідальності, якщо Учасник Акції не скористався можливістю використати Знижки або за нездатність Учасників скористатися нею не з вини Організатора/Виконавця Акції.

3.2. Промокодом можна скористатись тільки один раз в рамках Акції. Промокоди обміну чи поверненню не підлягають, при втраті Промокод не відновлюється. Знижка по Промокоду не сумується паралельно з іншими акціями та пропозиціями Організатора. Якщо перевезення не відбулося з вини Учасника Акції, введений Промокод анулюється та не може бути використаний Учасником Акції при наступній поїздці.

 

3.4. Заміна Промокоду , в т.ч. грошовим еквівалентом або будь-яким іншим матеріальним благом не допускається.

3.5. Організатор Акції не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність Виконавця акції, за якість послуг, які надаються Виконавцем акції. Організатор не приймає та не перевіряє кількість та якість послуг, які надаються Виконавцем акції Учаснику. Учасник зобов’язаний самостійно здійснити перевірку послуг Виконавця.

3.6. Виконавець Акції не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність Організатора Акції, за якість послуг, які надаються Організатором Акції. Виконавець Акції не приймає та не перевіряє кількість та якість послуг, які надаються Організатором Акції Учаснику Акції. Учасник зобов’язаний самостійно здійснити перевірку послуг Організатора.

3.7. Своєю участю в Акції Учасники Акції з власної волі та добровільно надають повну та беззастережну згоду на зйомку його на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні телевізійних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції за умови дотримання вимог ст. 20 Закону України «Про рекламу», а також дає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, телевізійних та/або інших передач про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження.

3.8. Учасник Акції погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні мого зображення та відеозапису з його участю.

3.9. Учасник Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику акції чи будь-яким іншим особам. Учасник Акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів. Надання такої згоди, передбаченої умовами цих Правил, також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

3.10. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції свідчить і підтверджує, що ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором/Виконавцем Акції на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою, рекламною та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України. Учасники Акції добровільно дають повну згоду на обробку їх персональних даних Організатором/Виконавцем Акції будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (в тому числі розповсюдження, реалізацію, передачу тощо), знеособлення та знищення їх персональних даних в базі даних Організатора/Виконавця, з метою формування та підтримання обізнаності про діяльність та проведення рекламних, маркетингових та інших заходів Організатора/Виконавця. Вказана згода надана з врахуванням вимог ст.7, ст. 8 та ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» та діє безстроково та без обмеження території дії. Цим Учасники Акції засвідчують обізнаність про включення їх персональних даних до бази даних Організатора/Виконавця, про можливість передачі їх персональних даних третім особам на розсуд володільця та/або розпорядника бази даних. Зміст їх прав, як суб’єктів персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних» повідомлено та зрозуміло.

3.11. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно.

3.12. Організатор\Виконавець Акції не несе відповідальність за порушення строків та умов проведення Акції та/або за ненадання Знижки та/або неможливості використання наданої Знижки у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора\Виконавця Акції обставини.

3.13. Організатор\Виконавець Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції.

3.14. Отримання Знижки передбачено тільки для Учасників Акції, та не може розглядатися як грошове зобов’язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де отримання буде предметом угоди. Учасники Акції спеціально не набувають право на участь в Акції.

3.15. Учасники Акції мають право відмовитися від отримання чи використання Знижки .

3.16. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду та несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації.

 

4. Інші Умови

4.1. Інформування Учасників про Правила Акції здійснюється шляхом розміщення Правил Акції на веб-сайті www.news.uklon.com.ua. Інформування про Акцію, а також додаткову інформацію, що може з’явитися в період проведення Акції, може здійснюватися за допомогою розміщення, відправлення рекламних матеріалів у різні способи: анонсування акції на телебаченні, радіо, в мережі інтернет, в друкованих рекламних матеріалах, зовнішній рекламі, соціальній мережі (facebook, google +, twitter), Email-розсилка клієнтам онлайн сервісу виклику авто UKLON, повідомлення в додатку UKLON (буде спливати рекламний банер під час запуску програми), банерна реклама акції в мережі через google adwords, та за допомогою інших інтернет-медіа.

4.2. Організатор/Виконавець Акції має право на зміну Строку проведення Акції та Території проведення Акції.

4.3. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором/Виконавцем Акції протягом усього Періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можлива у випадку їх затвердження Організатором/Виконавцем Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції, відповідно до пункту 4.1. цих Правил. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

4.4. Обов’язки зі сплати податків і зборів, встановлені чинним законодавством України, визначаються у відповідності до чинного законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених цими Правилами.

4.5. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, що не урегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором/Виконавцем Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення Організатора/Виконавця Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

 

 


 

О проекте

Uklon - это быстрый и качественный заказ такси онлайн без телефонных звонков и ожидания операторов, с удобным и простым интерфейсом. В самый доступный для Вас способ: через интернет или через мобильный телефон, воспользовавшись нашим мобильным java-приложением или мобильной версией сайта оптимизированной для Android и iPhone. Наши технологии позволяют выполнять поиск ближайшей от Вас свободной машины среди водителей из более чем тридцати диспетчерских служб такси города Киева.
Uklon - это поиск оптимального маршрута городского транспорта из точки А в точку Б с учетом актуальной базы данных всех видов городского транспорта.
Uklon - это карта Киева с самыми популярными объектами — ресторанами, кафе, организациями и многим другим.
Uklon - это свежие новости, достопримечательности и просто интересные факты о жизни города.

Обратная связь