Новости сайта

Правила Програми лояльності для Користувачів Сервісу Уклон

0


 
                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                             Наказ №21/08 РК від 21 серпня  2020 року
                                                                                             Директор ТОВ «УКЛОН»
                                                                                             Остапюк М.О
 
 Правила Програми лояльності
для Користувачів Сервісу Уклон
 (надалі – Правила)
Визначення термінів
«Програма лояльності для Користувачів Сервісу  Уклон»  – маркетинговий захід, що  спрямований на підвищення інтересу Користувачів до Сервісу Уклон та залучення  нових  Користувачів (надалі -Програма). Програма має на меті рекламування, сприяння просування Сервісу Уклон на території  України.
«Правила» - ці правила проведення Програми лояльності для Користувачів Сервісу Уклон, а також будь-які зміни та доповнення до них та будь-які документи, згоди, зобов’язання що є обов’язковими з метою участі у Програмі.
«Організатор Програми» - ТОВ «УКЛОН», Код  ЄДРПОУ 40625367, місцезнаходження: 04053, м.Київ, вул.В.Винниченка, будинок 4, приміщення 3.
«Учасник Програми» - Користувач Сервісу Уклон.
«Користувач Сервісу Уклон - будь-яка дієздатна фізична особа, якій на момент  участі в Програмі виповнилося 18 (вісімнадцять) років, користується Сервісом Уклон та яка виконала вимоги, необхідні для участі в Програмі.
«Сервіс Уклон» можливість безоплатного використання Користувачем технологічної платформи за допомогою Веб-сайту, Мобільного Додатку з метою розміщення інформації про замовлення на надання Послуг, ознайомлення з пропозиціями Партнерів Уклон щодо можливого виконання замовлень на надання Послуг та пошуку таких пропозицій за заданими Користувачем критеріями, а також для організації комунікації між Організатором Програми, Користувачем Сервісу Уклон, Партнером Уклон.
«Послуги» – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги доставки, що надаються Користувачам Сервісу Уклон Партнерами Уклон, які перебувають  в договірних відносинах з Організатором Програми на підставі договору про надання інформаційних послуг, що  укладається шляхом акцепту Партнером Публічної оферти про надання інформаційних послуг.
«Територія проведення Програми » - Програма проводиться на території  міст  Дніпра, Полтави, Запоріжжя, Кривого Рогу, Вінниці , Миколаєва, Маріуполя, Херсона, Чернігова, Сум, Івано-Франківську, Одеси Харкова, та Львова. При цьому Організатор Програми має  право змінити (розширити або обмежити) Територію проведення Програми  в будь-який час на власний розсуд без  повідомлення про це Користувача  Сервісу Уклон.
            «Веб-сайт» - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: uklon.com.ua.
«Мобільний Додаток» – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «Uklon», який надається Організатором Програми Користувачу у тимчасове користування за функціональним призначенням кінцевим споживачем в якості інструмента для надання Сервісу Уклон.
 «Промокод» - набір символів, при активуванні яких на Веб-сайті або у Мобільному Додатку, Учасник Програми має можливість отримати Винагороду. Термін дії Промокоду  та деталі по використанню Промокоду зазначаються у Мобільному Додатку у розділі меню – Промокоди.
 «Винагорода» -  знижка на  Послуги  замовлених за допомогою Сервісу Уклон. Розмір  знижки та всі деталі про використання знижки  зазначаються  у Мобільному Додатку у розділі меню – Промокоди.
 
1.     Участь в Програмі
1.1 Брати участь в Програмі мають право дієздатні фізичні особи, яким  на момент  проведення Програми виповнилось  18 (вісімнадцять) років, які виконали умови та правила цієї Програми, що викладені в даних Правилах.
1.2. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої  ним інформації,  при цьому Організатор Програми  не зобов’язаний перевіряти дієздатність Учасників Програми.
1.3.   Співробітники, представники Організатора Програми, їх родичі (першого та другого ступеня спорідненості), а також співробітники та представники підприємств, що мають безпосереднє відношення до Організатора Програми не мають права брати участь в Програмі.
1.4.   Ця Програма дійсна для  кінцевих споживачів, що виконали умови Програми.
1.5.  У випадку, якщо буде встановлено, що особа, який приймає участь в Програмі, не може бути Учасником Програми відповідно до цих Правил, такій особі буде відмовлено в участі в Програмі. Організатор Програми  має право  усунути будь-кого з Учасників Програми у разі виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником Правил  цієї  Програми або встановлення факту умисного порушення Учасником Правил  цієї  Програми.
 
2.      Умови участі в Програмі
2.1. Для участі в Програмі  Учасник Програми повинен бути Користувачем Сервісу Уклон.
2.2.  Організатор  Програми має  право надсилати  Учаснику  Програми  в Мобільний Додаток Промокоди на знижки на Послуги замовлені  за допомогою  Сервісу Уклон. Термін дії Промокоду, деталі по використанню Промокоду та розмір знижки зазначаються у Мобільному Додатку у розділі меню – Промокоди.
2.3. Для можливості отримати Винагороду (знижку), Учасник Програми повинен  виконати одну з наступних дій:
- замовити  Послугу за допомогою Сервісу Уклон, при цьому Промокод  на знижку надісланий Організатором  буде застосовано автоматично при здійсненні замовлення Учасником;
-  ввести  комбінацію  символів (Промокод) у поле «Додати промокод» при здійсненні замовлення Послуг за допомогою Сервісу  Уклон. Детальніше на веб-сайті  https://uklon.com.ua/ads/manual/promo#firstSection
 
  3.     Обмеження
3.1. Організатор Програми не несе відповідальності, якщо Учасник Програми не скористався можливістю використати Винагороду або за нездатність Учасником скористатися нею не з вини Організатора Програми.
3.2.Промокодом можна скористатися лише один раз. Промокоди обміну чи поверненню не підлягають, при втраті Промокод не відновлюється. Заміна Винагород, в т.ч. грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Якщо  надання Послуг не відбулося з вини Учасника Програми, введений Промокод анулюється та не може бути використаний Учасником Програми при наступному замовленні  Послуг.
3.3.  Своєю участю в Програмі Учасники Програми з власної волі та добровільно надають повну та беззастережну згоду на зйомку його на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні телевізійних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Програми за умови дотримання вимог Закону України «Про рекламу», а також дає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, телевізійних та/або інших передач про проведення Програми з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження.
3.4. Учасник Програми погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні його зображення та відеозапису з його участю.
3.5. Учасник Програми усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Програми з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику Програми чи будь-яким іншим особам. Учасник Програми зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів. Надання такої згоди, передбаченої умовами цих Правил також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.
3.6. Беручи участь в Програмі, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором Програми на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою, рекламною та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України. Учасники Програми добровільно дають повну згоду на обробку їх персональних даних Організатором Програми будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (в тому числі розповсюдження, реалізацію, передачу тощо), знеособлення та знищення їх персональних даних в базі даних Організатора Програми, з метою формування та підтримання обізнаності про діяльність та проведення рекламних, маркетингових та інших заходів Організатора Програми.
 Вказана згода надана з врахуванням вимог  ст.7, ст. 8 та ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» та діє без обмеження території дії. Цим Учасники Програми засвідчують обізнаність про включення їх персональних даних до бази даних Організатора Програми, про можливість передачі їх персональних даних третім особам на розсуд володільця та/або розпорядника бази даних. Зміст їх прав, як суб’єктів персональних даних згідно  Закону України «Про захист персональних даних» повідомлено та зрозуміло. Учасники Програми  можуть відкликати згоду на обробку персональних  даних Організатором Програми, надіславши Організатору Програми відповідну заяву в письмовій формі за адресою: 04053, м. Київ, вул. В. Винниченка, 4  прим. 3,  але при цьому такий Учасник втрачає право на участь в Програмі та отримання Винагороди за Програмою.
3.7. Учасник Програми діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно.
3.8. Організатор Програми не несе відповідальності за порушення умов проведення Програми та/або за ненадання Винагороди та/або неможливості використання наданої Винагороди  у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Програми, інші непідвладні контролю з боку Організатора Програми обставини.
3.9.  Організатор Програми не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Програми.
3.10. Отримання Винагороди  передбачено тільки для Учасників Програми, та не може розглядатися як грошове зобов’язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де отримання Винагороди  буде предметом угоди. Учасники Програми спеціально не набувають право на участь в Програмі.
3.11.  Учасники Програми мають право відмовитися від отримання чи використання Винагороди.
3.12  Учасник Програми, приймаючи участь в Програмі, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Програми і свою повну та безумовну згоду та несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації
4.     Інші Умови
4.1 Інформування Учасників про Правила Програми здійснюється  шляхом розміщення Правил Програми на Веб-сайті. Інформування про Правила  Програми, а  також додаткову інформацію, що може з’явитися пізніше, може здійснюватися за допомогою  розміщення, відправлення рекламних матеріалів у різні способи:  анонсування Правил  Програми на телебаченні, радіо, в мережі інтернет, в друкованих рекламних матеріалах, зовнішній рекламі, соціальних мережах (в тому числі, але не виключно facebook, Instagram), Email-розсилки Користувачам Сервісу Уклон, повідомлення в Мобільному Додатку, Viber чи SMS-повідомлення,  банерна реклама Правил  Програми в мережі через google adwords,  та за допомогою інших інтернет-медіа.
  4.2. Ці Правила та умови може бути змінено та/або доповнено Організатором Програми в односторонньому порядку в будь-який час. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Програми можливі у випадку їх затвердження Організатором Програми. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил. Якщо Учасник продовжує брати учать в Програмі після внесення змін та/або доповнень до Правил Програми, він вважається таким, що прийняв такі зміни.
4.3. Обов’язки зі сплати податків і зборів, встановлені чинним законодавством України, визначаються у відповідності до чинного законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених Правилами  Програми.
4.4. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення Правил Програми, і/або питань, що не урегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Програми відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення Організатора Програми є остаточним і не підлягає оскарженню.
___________________________________________________________________________________
 
 
 

 

О проекте

Uklon - это быстрый и качественный заказ такси онлайн без телефонных звонков и ожидания операторов, с удобным и простым интерфейсом. В самый доступный для Вас способ: через интернет или через мобильный телефон, воспользовавшись нашим мобильным java-приложением или мобильной версией сайта оптимизированной для Android и iPhone. Наши технологии позволяют выполнять поиск ближайшей от Вас свободной машины среди водителей из более чем тридцати диспетчерских служб такси города Киева.
Uklon - это поиск оптимального маршрута городского транспорта из точки А в точку Б с учетом актуальной базы данных всех видов городского транспорта.
Uklon - это карта Киева с самыми популярными объектами — ресторанами, кафе, организациями и многим другим.
Uklon - это свежие новости, достопримечательности и просто интересные факты о жизни города.

Обратная связь