Новости сайта

ПРАВИЛА АКЦІЇ «Доставимо всіх за адресою!»

0


ПРАВИЛА АКЦІЇ «Доставимо всіх за адресою!»


 

ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ЦИХ ПРАВИЛАХ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

У цих Правилах, якщо інше не зазначено в окремих положеннях цих Правил, застосовуються наступні терміни, які мають наступне значення:

1.1. «Територія проведення Акції» - місце проведення Акції, територія якого визначається цими Правилами

1.2. «Акція» - маркетинговий захід під умовною назвою «Доставимо всіх за адресою!», проводиться згідно з умовами цих Правил та має на меті рекламування, сприяння просування послуг Організатора а також рекламування, сприяння послуг під ТМ «Нова Пошта». Участь в Акції здійснюється на безоплатних засадах.

1.3. «Правила Акції» або «Правила» - цей документ, умови якого викладені нижче, а також будь-які зміни та доповнення до них та будь-які документи, згоди, зобов’язання що є обов’язковими до підписання з метою участі в Акції, які визначають порядок проведення та умови участі в Акції

1.4. «Строк проведення » або «Тривалість Акції» - строк (період часу), протягом якого діють умови, що зазначені у цих Правилах, а саме: з 21 червня 2018 року до 10 серпня 2018 року.

1.5. «Учасник Акції» - фізична особа, яка відповідає вимогам, зазначеним в Розділі 3 цих Правил, належним чином виконала усі Умови участі в Акції, зазначені в Розділі 4 даних Правил.

1.6. «Переможець Акції» - Учасник, який в порядку, передбаченому цими Правилами, набув право на отримання Заохочення.

1.7. «Заохочення» - право, що надається Учаснику Акції, який виконав умови Акції, та дає останньому можливість отримати промо-код на одноразову поїздку з таксі УКЛОН зі знижкою 50 грн у місті Києві, та 40 грн у містах Львів, Одеса, Дніпро, Харків.

«Промо-код» - комбінація з букв та цифр (cимволів) вказана в СМС повідомленні, яка надається учаснику Акції при виконанні умов, визначених в розділі 3 цих Правил, та яка надає право Учаснику Акції, при його активуванні, отримати Заохочення.

 

2. ОРГАНІЗАТОР ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ, СТРОКИ (ПЕРІОД) ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Організатором та виконавцем Акції є ТОВ «Нова Пошта» (далі у текстіОрганізатор), місцезнаходження: Місцезнаходження: місто Полтава, вул. Європейська, 57. Факт. адреса: м. Київ, Столичне шосе, 103

2.2. Партнером Акції, що формує призовий фонд Акції, є ТОВ «УКЛОН» (далі по тексту – Партнер), місцезнаходження: м. Київ, вул. Володимира Винниченка, 4, оф. 3.

2.3. Період проведення Акції: з 21.06.2018 р. по 10.08.2018 р. включно.

2.4. Акція проводиться для жителів міст Києва, Львова, Одеси, Харкова, Дніпра

2.5. В Акції приймають участь особи, які відповідають усім вимогам та умовам, передбачених цими Правилами.

2.6. Умови Акції автоматично поширюються на осіб, які в сукупності відповідають наступним умовам:

  • є фізичними особами, яким станом на 21.06.2018 року виповнилося 18 років;

проживають на території України;

мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН).

 

3. УМОВИ ТА ПОРЯДОК УЧАСТІ В АКЦІЇ

3.1 Для того, щоб взяти участь в Акції, та отримати Промо-код із знижкою на поїздку з таксі УКЛОН (надалі – «Заохочення») будь-якій особі, яка відповідає вимогам розділу 2 даних Правил, необхідно замовити та сплатити кур’єрську доставку за адресою компанією Нова Пошта в період з 21.06.2018 до 10.08.2018 включно. В Акції можуть бути використані всі експрес-накладні (ЕН) по типу доставки – адресне обслуговування в містах дії Акції.

3.2 Міста, в яких діють умови Акції: Київ, Львів, Одеса, Харків, Дніпро.

3.3. Механізм надання Заохочення: на номер телефону учасника Акції, зазначений в експрес-накладній (ЕН), протягом 3-х робочих днів з дня отримання відправлення висилається СМС повідомлення з Промо-кодом.

3.4. Термін дії Промо-коду – з дати отримання до 30 вересня 2018 включно.

3.5. Учасник Акції може отримати Заохочення, якщо належним чином виконав усі умови.

 

ПОДАРУНКОВИЙ ФОНД АКЦІЇ:

4. Заохочуванням Акції є:

4.1. Промо-код на поїздку з таксі УКЛОН зі знижкою 50 грн у місті Києві, та два Промо-кода по 40 грн у містах Львів, Одеса, Дніпро, Харків. Знижка діє при умови оплати безготівковим розрахунком. Знижка по Промо-коду не сумується паралельно з іншими акціями та пропозиціями Організатора, якщо такі є. Загальний фонд Заохочень Акції (Кількість Промо-кодів) на один місяць – 15 000 промокодів із знижкою в розмірі 50 грн для міста Київ, та 15 000 Промо-кодів із знижкою 40 грн – для міст Харків, Дніпро, Одеса, Львів.

4.2. Деталі по використанню промокодів:

- промо-кодом можна скористатися лише один раз на одну поїздку;

- промо-коди обміну та поверненню не підлягають, при втраті Промо-код не відновлюється. Якщо перевезення не відбулося з вини Учасника Акції, введений Промо-код анулюється та не може бути використаний Учасником Акції при наступній поїздці;

- у випадку, якщо Учасник Акції, з певних причин, не залежних від Організатора Акції, не має змоги та/або можливості та/або бажання скористатись промо-кодом, він не має права на одержання будь-якої (в тому числі грошової) компенсації;

- заміна Заохочення, в т.ч. грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Детальні умови використання промокоду розміщені за посиланням: https://uklon.com.ua.

4.3. Фонд Заохочень Акції обмежений і складає кількість, зазначену в 4.1. цих Правил. Заохочення Акції призначені для особистого використання Учасником Акції і не може мати ознаки рекламного чи комерційного замовлення.

4.4. Виконавець залишає за собою право збільшити/зменшити загальний Фонд Заохочень Акції, або включити в Акцію додаткові заохочення, не передбачені даними Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, Виконавець повідомляє про них в порядку, передбаченому в п. 5.4. цих Правил.

4.5. Виконавець та/або залучені ним треті особи забезпечують передачу/вручення Заохочень Акції Переможцям Акції. Дотримання вимог законодавства України щодо оподаткування доходів в результаті отримання Заохочень Акції забезпечується Виконавцем відповідно до вимог законодавства України.

4.6. Заохочення Акції можуть бути отримані Переможцями Акції, що одержали право на їх отримання, тільки на умовах, визначених у цих Правилах.

 

5. Інші умови

5.1. Виконавець Акції не несе відповідальності за неможливість отримання Переможцем Заохочення Акції або він не скористався можливістю використати Промо-код або за нездатність Учасника скористатися Промо-кодом не з вини Організатора/Партнера Акції в зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Виконавця (відсутність необхідних документів, хвороба, відпустка тощо), за роботу підприємств телекомунікацій України.

5.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Виконавцем. Рішення Виконавця є остаточним та оскарженню не підлягає.

5.3. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т. ч. інформації щодо контактів з ними та адреси).

5.4. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою:

5.4.1. Анонсування Акції та розміщення офіційних Правил на сайті www.novaposhta.ua.

5.4.2. Шляхом звернення клієнтів до Контакт-центру ТОВ «Нова Пошта» стосовно роз’яснення умов Акції.

5.5. Дані Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Виконавцем протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення даних Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Виконавцем та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до даних Правил та умов. Виконавець не несе відповідальність у випадку, якщо Учасники Акції / Переможці Акції не будуть ознайомлені з такими змінами.

5.6. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) Учасникам Акції повідомляється:

5.6.1. Власником персональних даних Учасників Акції є Виконавець.

5.6.2. Персональні дані Переможців Акції передаються Виконавцю та обробляються останнім з метою забезпечення їх участі в цій Акції, визначення Переможців, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.

5.6.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана у п.п. 5.6.2. цих Правил, Виконавець може обробляти ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адреса реєстрації.

5.6.4. З персональними даними, згідно з метою визначеною в п.п. 5.6.2. цих Правил, будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.

5.6.5. Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Переможців Акції будуть зберігатися протягом строку, який необхідного для виконання мети, зазначеної у п.п. 5.6.2. цих Правил, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.

5.6.6. Учасники/Переможці Акції можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних з метою, що визначена у п.п. 5.6.2. цих Правил, надіславши Виконавцю письмовий запит на адресу, вказану у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Подарунків Акції.

5.6.7. Учасники/Переможці Акції володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

5.7. У разі відмови Переможця Акції від отримання ним Подарунку Акції будь-які претензії Переможця Акції з цього приводу не приймаються і не розглядаються Організатором/Партнером/Виконавцем.

5.8. Виконавець/Організатор/Партнер не несуть відповідальності за:

- неотримання Переможцем Акції Подарунку Акції з вини самого Переможця Акції;

- за відмову Переможця Акції від одержання Подарунку Акції, якщо в ньому не виявлено ніяких технічних невідповідностей;

- інші обставини, які не залежать від Замовника/Виконавця/Партнера.

Виконавець /Замовник не сплачують Переможцю Акції жодних компенсацій.

5.9. Номери телефонів, IP адреси, електронні та поштові адреси та інші дані Учасників Акції, в діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір Кодів, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника Акції у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками) не допускаються до подальшої участі в Акції. У цьому випадку Виконавець залишає за собою право на блокування IP-адреси. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції Учасників Акції приймається самостійно Виконавцем, і оскарженню не підлягає. Учасники Акції, які були недопущені до подальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції (до чи після отримання ними Подарунків Акції), втрачають право на одержання будь-яких Подарунків Акції, не одержаних на момент недопущення Учасника Акції до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають право на одержання жодних компенсацій від Виконавця.

5.10. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Виконавець не зобов’язаний вести переписку з потенційними учасниками і надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Переможців Акції на умовах Акції, чи будь-яких інших подібних питань щодо Акції.

    1. Правила затверджені Виконавцем та діють протягом строку проведення Акції.


 

 

 

 

О проекте

Uklon - это быстрый и качественный заказ такси онлайн без телефонных звонков и ожидания операторов, с удобным и простым интерфейсом. В самый доступный для Вас способ: через интернет или через мобильный телефон, воспользовавшись нашим мобильным java-приложением или мобильной версией сайта оптимизированной для Android и iPhone. Наши технологии позволяют выполнять поиск ближайшей от Вас свободной машины среди водителей из более чем тридцати диспетчерских служб такси города Киева.
Uklon - это поиск оптимального маршрута городского транспорта из точки А в точку Б с учетом актуальной базы данных всех видов городского транспорта.
Uklon - это карта Киева с самыми популярными объектами — ресторанами, кафе, организациями и многим другим.
Uklon - это свежие новости, достопримечательности и просто интересные факты о жизни города.

Обратная связь