Новости сайта

Правила проведення рекламної Акції «Uklon тук-тук» (надалі – Акція)

0


Це Офіційні правила проведення Акції під умовною назвою “Uklon тук-тук» (надалі – Правила).  
 
Визначення термінів
“Uklon тук-тук”  – маркетинговий захід, що  спрямований на стимулювання продажу та просування на ринку послуг, що надаються Організатором. Акція має на меті рекламування, сприяння просування послуг Організатора та організована за рахунок доходу Організатора.
 «Правила» - ці правила проведення Акції, а також будь-які зміни та доповнення до них та будь-які документи, згоди, зобов’язання що є обов’язковими з метою участі у Акції.
«Організатор та Виконавець Акції» - ТОВ «УКЛОН», Код  ЄДРПОУ 40625367, місцезнаходження: 04053, м.Київ, вул.В.Винниченка, будинок 4, приміщення 3.
«Учасник Акції» - дієздатна фізична особа, якій на момент проведення Акції виповнилось 18 років, та яка виконала вимоги, необхідні для участі в Акції.
  «Строк проведення Акції» (або «тривалість Акції», або «період проведення Акції») – період протягом якого реалізується Акція, а саме з 08 квітня по 09 квітня 2017 року включно.
 «Територія проведення Акції» - Акція проводиться для жителів м.Києва.
 «Мобільний Додаток» – додаток для мобільних пристроїв “Uklon” для iOS, Android та Windows.
 «Тук-Тук» - мотоцикл, що використовується Організатором акції в господарській діяльності з метою проведення маркетингових та рекламних акцій, тощо, та який знаходиться за наступною адресою: м. Київ, вул. Біломорська, 1 (Арт-Завод «Платформа»).
 «Промокод» - комбінація символів, при активуванні яких на сайті Організатора Акції www.uklon.com.ua, або Мобільному додатку Учасник Акції має можливість отримати Винагороду 2. Термін дії Промокоду – з 27 березня по 23 травня 2017 року включно.
«Винагорода 1»  -  2 (два) електронних квитка на концерт Depeche Mode у м.Києві, що відбудеться 19 липня 2017 року. 
«Винагорода 2» -  знижка у розмірі 40,00 (сорок) гривень на послугу перевезення замовлену за допомогою он-лайн сервісу “Uklon”, яка надається Учаснику Акції за умови безготівкового розрахунку за поїздку. 
 
1.     Участь в Акції
1.1.   Брати участь в Акції мають змогу дієздатні фізичні особи, яким  на момент  проведення Акції виповнилось  18 років (вісімнадцять), які виконали умови та правила цієї Акції, що викладені в даних Правилах.
1.2.   Співробітники, представники Організатора, Виконавця, їх родичі (першого та другого ступеня спорідненості), а також співробітники дилерів, дистриб’юторів та представники підприємств, що мають безпосереднє відношення до Організатора, Виконавця не мають права брати участь в Акції.
1.3.   Ця Акція дійсна для  кінцевих споживачів, що виконали умови Акції, бажають отримати  послуги Організатора з дотриманням Правил.
1.4.   У випадку, якщо буде встановлено, що споживач, який приймає участь в Акції, не може бути Учасником Акції відповідно до цих Правил, такій особі буде відмовлено в участі в Акції.
 
2.      Умови участі в Акції, визначення Переможців Акції та вручення Винагороди
2.1.   Для участі у Акції Учасник Акції повинен:
- зробити фото “Uklon тук-тук”, 
- вподобати сторінку Uklon у Facebook (натиснути Like),
- розмістити фото з Тук-Тук у коментарях до публікації про Акцію на сайті Організатора Акції,
- поділитися публікацією на своїй сторінці у Facebook.
2.2. 12 квітня 2017 року Організатор Акції  за допомогою системи random.org. проводить розіграш серед Учасників Акції та визначає переможця Акції, який отримає Винагороду 1. 
2.3. Виконавець Акції протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту закінчення Строку проведення Акції пересилає Винагороду 1 переможцю Акції на його електронну адресу (e-mail). 
2.4. Для  отримання Винагороди 1, переможець Акції повинен надати Організатору Акції копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (за наявності).
2.5. Всі Учасники Акції отримують Винагороду 2. Учасник Акції для отримання Винагороди 2 повинен при здійсненні замовлення послуги перевезення за допомогою он-лайн сервісу “Uklon”, ввести відповідну комбінацію символів зазначену у Промокоді  у поле «Введіть промокод». 
 
 3.     Обмеження
3.1. Організатор Акції не несе відповідальності, якщо Учасник Акції не скористався можливістю використати Винагороду 1, Винагороду 2. 
3.2. Організатор Акції не несе відповідальності за не передачу Винагороди 1 переможцю Акції, якщо він не надав свою електронну адресу Організатору Акції або вказав некоректну електронну адресу, що призвело до неможливості передачі Винагороди 1, та не надав документи, передбачені п.2.4. цього Договору.
3.3. Промокодом можна скористатися лише один раз на одну поїздку.  Промокоди обміну чи поверненню не підлягають, при втраті Промокод не відновлюється.
3.4. Заміна Винагород, в т.ч. грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
3.5.  Своєю участю в Акції Учасники Акції з власної волі та добровільно надають повну та беззастережну згоду на зйомку його на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні телевізійних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції за умови дотримання вимог ст. 20 Закону України «Про рекламу», а також дає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, телевізійних та/або інших передач про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження.
3.6. Учасник Акції погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні мого зображення та відеозапису з його участю. 
3.7. Учасник Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику акції чи будь-яким іншим особам. Учасник Акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів. Надання такої згоди, передбаченої цим пунктом та пунктами 3.2. та 3.3. цих Правил  також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.
3.8. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції свідчить і підтверджує, що ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором/Виконавцем Акції на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою, рекламною та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України. Учасники Акції добровільно дають повну згоду на обробку їх персональних даних Організатором Акції будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (в тому числі розповсюдження, реалізацію, передачу тощо), знеособлення та знищення їх персональних даних в базі даних Організатора, з метою формування та підтримання обізнаності про діяльність та проведення рекламних, маркетингових та інших заходів Організатора. Вказана згода надана з врахуванням вимог  ст.7, ст. 8 та ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» та діє безстроково та без обмеження території дії. Цим Учасники Акції засвідчують обізнаність про включення їх персональних даних до бази даних Організатора, про можливість передачі їх персональних даних третім особам на розсуд володільця та/або розпорядника бази даних. Зміст їх прав, як суб’єктів персональних даних згідно  Закону України «Про захист персональних даних» повідомлено та зрозуміло.
3.9. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно.
3.10. Організатор\Виконавець Акції не несе відповідальності за порушення строків та умов проведення Акції та/або за ненадання винагород та/або неможливості використання наданої винагород  у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора\Виконавця Акції обставини.
3.11.  Організатор\Виконавець Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції.
3.12. Отримання Винагород передбачено тільки для Учасників Акції, та не може розглядатися як грошове зобов’язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де отримання Винагород  буде предметом угоди. Учасники Акції спеціально не набувають право на участь в Акції.
3.13.  Учасники Акції мають право відмовитися від отримання чи використання Винагород.
3.14.  Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду та несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації. 
 
4.     Інші Умови
4.1. Інформування Учасників про Правила Акції здійснюється  шляхом розміщення Правил Акції на веб-сайті www.news.uklon.com.ua. Інформування про Акцію,  а  також додаткову інформацію, що може з’явитися в період проведення Акції, може здійснюватися за допомогою  розміщення, відправлення рекламних матеріалів у різні способи:  анонсування акції на телебаченні, радіо, в мережі інтернет, в друкованих рекламних матеріалах, зовнішній рекламі, соціальній мережі (facebook, vk, google +, twitter), Email-розсилка клієнтам онлайн сервісу виклику таксі UKLON, повідомлення в додатку UKLON (буде спливати рекламний банер під час запуску програми),  банерна реклама акції в мережі через google adwords,  та за допомогою інших інтернет-медіа.. 
4.2.  Організатор Акції має право на зміну Строку проведення Акції та Території проведення Акції.
4.3.  Ці Правила та умови може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього Періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції, відповідно до пункту 4.1. цих Правил. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.
4.4. Обов’язки зі сплати податків і зборів, встановлені чинним законодавством України, визначаються у відповідності до чинного законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених цими Правилами.
4.5. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, що не урегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.


 
 

О проекте

Uklon - это быстрый и качественный заказ такси онлайн без телефонных звонков и ожидания операторов, с удобным и простым интерфейсом. В самый доступный для Вас способ: через интернет или через мобильный телефон, воспользовавшись нашим мобильным java-приложением или мобильной версией сайта оптимизированной для Android и iPhone. Наши технологии позволяют выполнять поиск ближайшей от Вас свободной машины среди водителей из более чем тридцати диспетчерских служб такси города Киева.
Uklon - это поиск оптимального маршрута городского транспорта из точки А в точку Б с учетом актуальной базы данных всех видов городского транспорта.
Uklon - это карта Киева с самыми популярными объектами — ресторанами, кафе, организациями и многим другим.
Uklon - это свежие новости, достопримечательности и просто интересные факты о жизни города.

Обратная связь