Новости сайта

Правила проведення рекламної Акції «У ТРК Проспект купуй – з Uklon подорожуй!»

0


Правила проведення рекламної Акції «У ТРК Проспект купуй – з Uklon подорожуй!» (далі - Акція)
 Сторони Акції 
Замовником Акції є ТОВ «Комфорт Маркет Люкс» (далі – «Замовник»). Місцезнаходження Замовника і адреса для кореспонденції: 01032, м. Київ, бул. Тараса Шевченко, 33, 13-й поверх.
Організатором Акції є ПрАТ «Агентство «Інфокон» (далі – «Організатор»). Місцезнаходження Організатора: 01001, м. Київ вул. Хрещатик, 46.
Виконавцем та Партнером Акції є ТОВ “Уклон” (далі – «Виконавець»). Місцезнаходження Виконавця: 04053, м. Київ, вул. В.Винниченка, будинок 4, приміщення 3.
 
2. Мета проведення Акції 
Метою проведення Акції є привернення уваги споживачів до ТРК «Проспект» та Виконавця, послуг, що надаються Виконавцем.
3. Тривалість та територія (місце) проведення Акції 
Акція триває з 1 серпня по 28 грудня 2017 року (далі – «Період проведення Акції») і складається з наступних етапів: 
Етап 1 – покупка на суму не менш ніж 1000, 2500 або 5000 грн. одним або декількома чекомами (в межах одного дня) в будь-якому магазині ТРК «Проспект» (окрім гіпермаркету “Ашан”) у період 1 серпня по 28 грудня 2017 року. 
Етап 2 – реєстрація таких чеків на промо-стійці UKLON.
Реєстрація відбувається у період з 1 серпня по 28 грудня 2017 року (щоденно з 10:00 до 22:00).
Етап 3 – отримання Винагороди.
Акція проводиться у м. Київ, на території ТРК «Проспект», що знаходиться за адресою: вул. Гната Хоткевича, буд. 1-В (далі – «Територія проведення Акції»).
 
4. Учасники Акції 
В Акції можуть брати участь дієздатні фізичні особи, яким на момент реєстрації чеків на промо-стійці та отримання купона виповнилось 18 (вісімнадцять) років, які виконали умови та правила цієї Акції, що викладені в цих Правилах
Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь:
працівники Замовника Акції та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
власники та працівники рекламних агентств та партнерів, залучених до організації та проведення Акції та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
працівники ТРК «Проспект» та працівники магазинів/ресторанів/точок обслуговування тощо, представлених в ТРК «Проспект»;
іноземці та особи без громадянства.
 
Учасники Акції під час участі у Акції зобов’язуються:
дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;
не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність участі такого Учасника у Акції.
 
5. Умови участі в Акції
Для того щоб взяти участь в Акції, особі, що відповідає вимогам розділу 4 цих Правил, необхідно: 
У період з 1 серпня по 28 грудня 2017 року в будь-якому магазині ТРК «Проспект» (окрім гіпермаркету “Ашан”) придбати товарів на один або декілька чеків (в межах одного дня) на суму не менше ніж 1000, 2500 або 5000 грн. 
Зареєструвати ці чеки на промо-стійці. 
Реєстрація відбувається щоденно з 1 серпня по 28 грудня 2017 року з 10:00 до 22:00.
Зареєстровані чеки повертаються Учаснику Акції після заповнення анкети, з позначкою, що чеки вже зареєстровано.
УВАГА! В Акції беруть участь виключно чеки,  датовані наступним періодом: з 1 серпня по 28 грудня 2017 року.
Сумуються чеки лише в межах одного дня. 
 
6. В Акції не беруть участь:
Чеки, які в сумі (в межах одного дня) мають менше 1000 (одна тисяча) грн;
Чеки із гіпермаркету “Ашан”;
Чеки, які вже були зареєстровані.
Чеки, які датовані не з 1 серпня по 28 грудня 2017 року
Увага! Чеки, датовані різними днями, не сумуються.
Організатор залишає за собою право не реєструвати чеки та Учасників Акції за умови пояснення причини такого рішення.
 
7. Винагорода та порядок її отримання 
Винагородою є знижка у розмірі 50,00 (п'ятдесят), 75,00 (сімдесят п’ять) та 100,00 (сто) гривень відповідно на послугу перевезення, замовлену за допомогою он-лайн сервісу “Uklon” на Веб-сайті або у Мобільному додатку, яка надається Учаснику Акції за умови безготівкового розрахунку за поїздку. 
Візитка з промо-кодом - роздрукована листівка, що містить Промо-код.
Промо-код - це комбінація символів, при активуванні яких на Веб-сайті Виконавця або у Мобільному Додатку Учасник Акції має можливість отримати Винагороду.
 Отримати грошовий еквівалент Винагороди є неприпустимим.
Для отримання Візитки з промо-кодом Учаснику Акції необхідно зареєструвати чеки (датовані одним й тим же днем), які в сумі матимуть не менше 1000 грн. 
Таблиця розміру знижки в промо-коді, залежно від суми чеків.
Сума чеку, грн.
Розмір знижки, грн.
До 999,99 - -
1000-2499,99 - 50 грн
2500-4999,99 - 75 грн
5000 і більше - 100 грн
Один учасник має право скористатися 1 промо-кодом в місяць.
Промокоди діють у період з 1 серпня по 28 грудня 2017 року.
Промокоди діють виключно за умови безготівкового розрахунку за поїздку.
Кількість Візиток з промо-кодом обмежена.
Детально про використання промо-кодів: https://uklon.com.ua/ads/manual/promo#firstSection
Отримання Винагороди  передбачено тільки для Учасників Акції та не може розглядатися як грошове зобов’язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де отримання Винагороди  буде предметом угоди. Учасники Акції спеціально не набувають право на участь в Акції.
8. Інформування учасників Акції 
Детальна інформація про Акцію, офіційні Правила Акції публікуються на сайті prospekt.com.ua, та на сайті Виконавця www.news.uklon.com.ua. Також підтримка Учасників Акції надається за телефоном +38 (044) 371 1515, +38 (067) 408 1797.
Телефонні переговори операторів Гарячої лінії Акції з Учасником Акції можуть реєструватися засобами технічної фіксації. Учасник Акції своєю участю в Акції надає свою безумовну згоду на таку фіксацію.
 
 
 
9. Персональні дані 
Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливою участю в Акції та отриманням Винагороди.
Інформація, що надається Учасниками Акції, відноситься до персональних даних і охороняється відповідно до законодавства України.
Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних*, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Замовником/Організатором/Виконавцем Акції на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України, зокрема, для проведення рекламної Акції згідно з офіційними правилами (визначення переможця, підготовка статистичної інформації тощо).
*Права Учасника Акції як суб’єкта персональних даних. Учасник Акції має право:
– на отримання відомостей про місцезнаходження Замовника/Виконавця як власника/розпорядника його персональних даних;
– вимагати від Замовника/Виконавця як власника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;
– застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.
Учасник Акції надає Замовникові/Організаторові/Виконавцеві право здійснювати автоматизовану обробку та включення персональних даних до бази персональних даних, а також інших баз даних, які Замовником/Організатором/Виконавцем буде створено з адміністративною та іншою метою, для забезпечення реалізації відносин, що вимагають обробки персональних даних. При цьому Учасник Акції підтверджує, що Замовник/Організатор/Виконавець не зобов’язаний повідомляти його про включення його персональних даних до бази персональних даних.
Учасник Акції надає Замовникові/Організаторові/Виконавцеві право передавати його персональні дані в обсязі, що виправдані поставленою метою, третім особам, якщо така передача пов’язана зі здійсненням Замовником/Організатором/Виконавцем своїх обов’язків (у тому числі, але не винятково – надання інформації до державних органів, банківських установ тощо), при цьому Учасники Акції погоджуються, що Замовник/Організатор/Виконавець не буде повідомляти їх, як в письмовій, так і в усній формі, про кожен випадок передачі персональних даних Учасників Акції третім особам.
Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються збору, обробки, використання, зберігання і поширення його персональних даних, а також цим підтверджує, що  Замовник/Організатор/Виконавець та інші треті особи звільнені від зобов’язання направляти Учаснику Акції письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані Учасника Акції.
Обробка персональних даних може здійснюватися Замовником/Організатором/Виконавцем самостійно, або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності. Персональні дані Учасника Акції зберігаються в базі до їх відкликання за письмовим проханням Учасника Акції. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник Акції не допускається до подальшої участі у Акції.
Замовник/Виконавець/Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних, розміщених Учасником Акції в анкеті, від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Виконавець не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника Акції з розміщення таких персональних даних.
 
10. Загальні умови Акції. 
Винагорода може бути отримана Учасниками Акції лише на умовах цих Правил.
Промокод обміну та поверненню не підлягає. Замовник, Організатор та Виконавець не несуть відповідальності, стосовно використання Учасниками Акції Промокоду, після його одержання Учасником Акції, а також у разі нездатності, небажання Учасника скористатись Промокодом.
Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.
Усі результати Акції остаточні й оскарженню не підлягають.
Процедура визначення одержувачів Винагороди не переслідує мети отримання прибутку.
Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Замовник/Організатор/Виконавець має право залучати будь-яких третіх осіб. Замовник/Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за якість послуг операторів поштового, кур’єрського та телефонного зв’язку.
Ці Правила, а так само як і будь-які зміни та доповнення до них, набувають чинності з моменту їх розміщення Замовником на Інтернет-сайті prospekt.com.ua та Виконавцем на сайті www.news.uklon.com.ua.
Ці Правила може бути змінено та/або доповнено Виконавцем, Замовником Акції протягом усього Періоду проведення Акції   
 
11. Інші положення: 
У разі виникнення будь-яких спорів стосовно тлумачення умов проведення Акції офіційним визнається тлумачення Виконавця, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Акції та не підлягає оскарженню. Рішення Замовника/Організатора/Виконавця з усіх питань, пов’язаних із проведенням Акції, вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників Акції.
Учасник Акції своєю участю у цій Акції повністю погоджується із Умовами Акції і повинен їх виконувати.
Учасники Акції несуть відповідальність за правильність і достовірність зазначення всієї інформації, що надсилається ними для участі в Акції.
Замовник, Організатор та Виконавець залишають за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Учасника Акції.
Замовник, Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за порушення строків та умов проведення Акції та/або за ненадання Винагороди та/або неможливості використання наданої Винагороди  у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Замовника, Організатора, та Виконавця Акції обставини, за роботу і будь-які помилки операторів поштового зв’язку та кур’єрських служб, внаслідок яких поштові відправлення не надійшли, надійшли із запізненням, їх було загублено чи пошкоджено; за настання обставин непереборної сили.
Учасники Акції розуміють та згодні дотримуватись умови, що вони можуть надавати засобам масової інформації відомості стосовно участі у Акції та отримання Винагороди лише за наявності окремої в кожному випадку письмової згоди Замовника та Виконавця.
Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим надає згоду Замовникові/Виконавцю/Організатору на збір та обробку його персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Замовник/Виконавець/Організатор самостійно несе відповідальність за внесення персональних даних в базу персональних даних та їх обробку відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Замовником/Організатором/Виконавцем Акції з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинного законодавства України (у т. ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч. право публікації (у т. ч. його імені і зображення, що вміщене у фотографії) у ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т. ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Замовником/Організатором/Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.
Учасники Акції гарантують наявність у них повноважень на участь у Акції (зокрема, здійснюючи послідовність дій, передбачену цими Правилами), підтверджують та гарантують наявність у них всіх виключних майнових та особистих немайнових авторських та суміжних прав на надані фотокартки,на використання зображення в рекламних цілях в рамках Акції, не обмежених часом, територією чи способами використання. Учасники Акції несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, за порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб.
Замовник, Організатор та Виконавець Акції мають право залучати третіх осіб для повного та/або часткового виконання зобов’язань за даними Правилами. 
 

О проекте

Uklon - это быстрый и качественный заказ такси онлайн без телефонных звонков и ожидания операторов, с удобным и простым интерфейсом. В самый доступный для Вас способ: через интернет или через мобильный телефон, воспользовавшись нашим мобильным java-приложением или мобильной версией сайта оптимизированной для Android и iPhone. Наши технологии позволяют выполнять поиск ближайшей от Вас свободной машины среди водителей из более чем тридцати диспетчерских служб такси города Киева.
Uklon - это поиск оптимального маршрута городского транспорта из точки А в точку Б с учетом актуальной базы данных всех видов городского транспорта.
Uklon - это карта Киева с самыми популярными объектами — ресторанами, кафе, организациями и многим другим.
Uklon - это свежие новости, достопримечательности и просто интересные факты о жизни города.

Обратная связь