Новости сайта

Офіційні правила спільної акції «Завітайте до WOG CAFE та отримуйте знижку 100 грн на послугу перевезення замовленої за допомогою он-лайн сервісу “Uklon”

0


Офіційні правила спільної акції «Завітайте до WOG CAFE та отримуйте знижку 100 грн на послугу перевезення замовленої за допомогою он-лайн сервісу “Uklon” 

Загальні положення
1.1. Ці офіційні правила (далі у тексті — Правила) визначають порядок проведення та умови участі в спільній акції ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» та ТОВ «Уклон» «Завітайте до WOG CAFE та отримуйте знижку 100 грн на послугу перевезення замовленої за допомогою он-лайн сервісу “Uklon” (далі у тексті – Акція).
1.2. Приймаючи участь в Акції кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.
1.3. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором, Партнером Акції в односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення учасників Акції. Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації за адресою розміщення цих Правил, яка вказана в даних Правилах. 3міни/доповнення набувають чинності з дня їх опублікування.
1.4. Чинна редакція Правил розміщується в Інтернеті на офіційному сайті Організатора за адресою: www.wog.ua,  та Партнера: www.news.uklon.com.ua. 
 
Організатор та партнер Акції.
2.1. Організатором Акції виступає ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ», 43010, м. Луцьк, вул. Кременецька, 38.  
2.2. Партнером Акції виступає ТОВ «УКЛОН», 04053, м. Київ, вул. Володимира Винниченка буд. 4, прим. 3
1. Учасники Акції, місце проведення та період проведення Акції.
3.1. Період проведення Акції: з 01.03.2017 по 31.03.2017 р. включно (далі у тексті — Період акції), це період протягом якого можна стати Учасником Акції.
3.2. Учасниками Акції є учасники програми ПРАЙД, яка діє на АЗК WOG, згідно офіційних правил програми ПРАЙД, що відповідають вимогам, зазначеним в цих Правилах, та належним чином виконали умови цих Правил (далі у тексті – Учасники).
3.3. Обмеження: в Акції беруть участь лише картки ПРАЙД з номерами в діапазоні 7777770ХХХХХХХХ, 77777763ХХХХХХХ та 7777772ХХХХХХХХ, 7777779ХХХХХХХХ де Х – будь-яка цифра від 0 до 9. 
3.4. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
3.5. Учасником Акції є кожна особа, яка відповідає вимогам зазначеним в цих Правилах та належним чином виконала умови цих Правил.
2. Умови участі та Заохочення Акції.
4.1. В акції приймають участь особи, які в період акції зроблять замовлення суму від 100,00 (ста грн., 00 коп) гривень з ПДВ (включно, одним замовленням) в WOG CAFE. Перелік WOG CAFE, які приймають участь в акції наведені в Додатку 1 до цих Правил. Учасники акції, які виконали умови Акції отримують промо-код від Партнера на послугу перевезення замовленої за допомогою он-лайн сервісу “ UKLON ”. 
4.2. Промо-код -набір cимволів, при активуванні яких Учасник Акції  має можливість отримати разову знижку в розмірі 100,00 (сто) гривень на послугу перевезення замовленої за допомогою он-лайн сервісу “UKLON”  за умови безготівкового розрахунку за поїздку.. 
Перелік міст, які приймають участь в Акції, де діє сервіс он-лайн сервіс UKLON: м. Київ, м. Львів.
Примітка: Знижка по промо-коду не сумується паралельно з іншими акціями та пропозиціями Партнера . 
4.3. Період, протягом якого можна використати промо-код: 01.03.2017 року по 10.04.2017 року включно.
4.5. Для реалізації права Учасника скористатися знижкою по промо-коду необхідно при здійснення замовлення перевезення через он-лайн сервіс «UKLON» в розділі «Промо-код» ввести отриманий код у відповідне поле та отримати знижку в розмірі 100,00 (сто) гривень на послугу перевезення замовленої за допомогою он-лайн сервісу “ UKLON”. 
 
4.6. Дво- чи багаторазове використання промо -коду не допускається. Заміна промо-коду грошовим еквівалентом та/або заміна на будь-які інші види матеріальної компенсації – не допускається. Промо-коди обміну чи поверненню не підлягають. При втраті промо-код не відновлюється.
 
4.7. Одна особа відповідно до п. 4.1. може декілька разів прийняти участь в акції і отримати відповідну кількість промо-кодів виконавши умови Акції.
 
5. Інформація/персональні дані/особисті немайнові права
5.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої Організатору/Партнеру Акції інформації з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (у т.ч. шляхом передачі третім особам). Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».
5.2. Організатор/Партнер Акції гарантує, що під час збору, обробки та подальшого використання отриманої інформації він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо захисту персональних даних, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації, надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави, та у порядку, що визначений чинним законодавством України.
6. Обмеження
6.1. Організатор та Партнер Акції не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставин.
6.2. Організатор та Партнер не несуть відповідальність щодо подальшого використання наданих промо-кодів після їх одержання або за нездатність Учасників скористатись ними не з вини Організатора або Партнера.
6.3. Організатор та Партнер Акції не несуть відповідальності, якщо Учасник Акції не скористався можливістю використати Промокод до 10 квітня 2017 року включно.
6.3. Організатор не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність Партнера акції.
6.4. Організатор не несе відповідальності за якість товарів, робіт, послуг, які надаються Партнером акції. Організатор не приймає та не перевіряє комплектність, кількість та якість товарів, робіт, послуг, які надаються Партнером акції Учаснику. Учасник зобов’язаний самостійно здійснити перевірку товарів (робіт, послуг).
6.5. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори з Учасниками.
6.6. Усі результати Акції та відповідні рішення Організатора є остаточними і такими, що не підлягають оскарженню.
 
7. Інші умови
7.1. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.
7.2. Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на отримання Заохочень. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
7.3. Організатор не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат учасника, в тому числі транспортних, телефонних, які понесені учасником під час участі в Акції.
7.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань або питань, не врегульованих цими Правилами, право вирішення таких питань Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.
7.5. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визначення будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання акційних винагород. Організатор Акції не бере на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
7.6. Процедура визначення отримувачів Заохочень не є лотереєю, або іншою, заснованою на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку.
7.7. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб.
7.8. Інформацію про умови Акції можна отримати на сайті www.wog.ua, сайті: news.uklon.com.ua.
 
 
ДОДАТОК 1
Перелік WOG CAFE, які приймають участь в Акції 
 
№ п/п
Адреса
1. м. Київ, вул. Великій Васильківській, 63 
2. м. Київ, вул.Васильківській, 21
3. м. Львів, вул. Під Дубом, 7Б,  
4. 
м.Київ, вул. Гната Хоткевича, 1В
5. м.Київ, вул. Берковецька, 6
6. м.Київ, пр.-т Степана Бандери, 15


 
 

О проекте

Uklon - это быстрый и качественный заказ такси онлайн без телефонных звонков и ожидания операторов, с удобным и простым интерфейсом. В самый доступный для Вас способ: через интернет или через мобильный телефон, воспользовавшись нашим мобильным java-приложением или мобильной версией сайта оптимизированной для Android и iPhone. Наши технологии позволяют выполнять поиск ближайшей от Вас свободной машины среди водителей из более чем тридцати диспетчерских служб такси города Киева.
Uklon - это поиск оптимального маршрута городского транспорта из точки А в точку Б с учетом актуальной базы данных всех видов городского транспорта.
Uklon - это карта Киева с самыми популярными объектами — ресторанами, кафе, организациями и многим другим.
Uklon - это свежие новости, достопримечательности и просто интересные факты о жизни города.

Обратная связь